Regulamin

REGULAMIN

 • Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy) lub telefonicznie.
 • Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Sklep zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia na każdym jego etapie w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży między sklepem a kupującym jest moment fizycznego odbioru zamówionego towaru przez Klienta w biurze sklepu lub od dostawcy.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
 • Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 • Zamówiony towar na terenie Polski dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DPD. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy :

- płatność przelewem 16 zł

- za pobraniem 20 zł

Koszt dostawy niezależnie od wielkości zamówienia jest zawsze taki sam :)

 

W przypadku przesyłek zagranicznych koszt dostawy wyliczany jest indywidualnie wg. aktualnych stawek.

 • Na życzenie wystawiamy faktury VAT. Prosimy wówczas o podanie danych do faktury
 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie e-posciele.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27).

Oświadczenie od odstąpienia umowy  można składać na piśmie lub bezpośrednio na adres mailowy biuro@e-posciele.pl  w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z  formularza.

 

 • Zwrot proszę wysyłać na adres: Robert Gajek ul. Kraszewskiego 31/13, 05-800 Pruszków.

 

W przypadku zwrotu, zwracany produkt musi być nienaruszony, nieużywany, oryginalnie zapakowany (włącznie z nienaruszonym opakowaniem fabrycznym).

Zwrot pieniędzy dokonujemy po oględzinach zwróconego towaru, który nie może być zniszczony ani nosić śladów użytkowania, na konto podane przez Klienta, w terminie do 5dni od momentu otrzymania zwrotu towaru, lub 10 dni roboczych w przypadku zwrotu przy użyciu przekazu pocztowego.

 

 • Reklamacje zakupionych Towarów

 

E-posciele.pl Robert Gajek  jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

Reklamacje należy składać na piśmie w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z  formularza, można na adres E-posciele.pl Robert Gajek ul. Kraszewskiego 31/13 lub na adres mailowy biuro@e-posciele.pl

 

Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru.

 

E-posciele.pl Robert Gajek  rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

   

 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 

Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.

 

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z E-posciele.pl Robert Gajek

 

 

 

 • Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz celach ewentualnych reklamacji lub ułatwienia złożenia kolejnych zamówień. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

Właścicielem sklepu www.e-posciele.pl jest E-POSCIELE ROBERT GAJEK ul. Kraszewskiego 31/13,

05-800 Pruszków, REGON: 015814350, NIP 534 19 16 607

Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.